Statistička podrška za doktorske i master teze, naučne radove i projekte

Naše usluge Kontaktirajte nas

Statistika, ekonometrija, analiza vremenskih serija

O nama Portfolio
Pomoć u izradi plana istraživanja, prikupljanju, analizi i prezentaciji podataka i rezultata.

O nama

dr Zlatko Kovačič
profesor statistike
Direktor My Statistical Consultant Ltd kompanije. Doktor statistike sa preko 30 godina iskustva kao univerzitetski profesor, međunarodni istraživač i vladin savetnik.
My Statistical Consultant LtdZlatko@MyStatisticalConsultant.com
Miloš Vilotić
Master statistike
Završio je master studije iz statistike. Bavi se razvojem R paketa i aplikacija. Konsultant u My Statistical Consultant Ltd.
My Statistical Consultant LtdMilos@MyStatisticalConsultant.comGitHub

Detaljnije na My Statistical Consultant Ltd.

Usluge

Plan istraživanja
Predlaganje metodološkog i analitičkog pristupa analizi podataka. Modifikovanje prvobitnog plana istraživanja.
Statistička analiza
Statistička, ekonometrijska i analiza vremenskih serija. Specifikacija modela, testiranje pretpostavki modela, ocena modela i testiranje hipoteza.
Obrada podataka
Prikupljanje, čišćenje i transformacija podataka. Formiranje strukture podataka pogodne za dalje modeliranje. Čuvanje podataka u različitim formatima.
Prezentovanje rezultata
Pomoć oko prezentovanja i interpretacije razultata. Generisanje različitih formata dokumenata kao što su Word, PDF, HTML, LaTeX, RMarkdown, Power Point, ioslides, Beamer, Tufte Handouts.
Vizuelizacija podataka
Generisanje i priprema statističkih grafikona pomoću R paketa lattice i ggplot2 u različitim formatima i rezolucijama. Mogućnost generisanja vektorskih grafikona za potrebe postizanja kvaliteta prilikom štampanja.
Statistički programi
Obrada podataka, statističke analize i vizuelizacija se obavlja pomoću statističkih programa R, EViews, Stata, Statistica i SPSS. Pružamo pomoć i savete za korišćenje statističkih softvera R, EViews, Stata, Statistica i SPSS.

Portfolio

Shiny aplikacije

Analiza podataka u obliku interaktivnih web aplikacija.

Vizuelizacija podataka

Kontaktirajte nas

Inicijalna konsultacija je besplatna.
Kontaktiraćemo vas u roku od jednog radnog dana.

Ime i prezime *

Email *

Poruka *

Unesite slova koja vidite
captcha